Lagring som en tjeneste

Lavere kostnader, økt fleksibilitet og høyere sikkerhet med lagringstjenester for bedrifter

Proacts tilbyr lagring i skyen som en komplett løsning for kostnadseffektiv, fleksibel og sikker skylagring. Vår unike hybride modell tilbyr lagring både i kundens miljø og i vårt datasenter. Brukerne kan nå sine data når som helst fra hvor som helst og på mange forskjellige enheter. Våre tjenestenivåer møter eller overgår virksomhetenes krav slik at kunden kan fokusere på aktiviteter med høyere forretningsverdi.

Tilgjengelige infrastrukturløsninger

 • Lagring som en tjeneste
 • Fillagring som en tjeneste

Fordeler

 • REDUSERTE KOSTNADER

  Med Proacts "betal etter forbruk" modell trenger du ingen initielle investeringer eller nitid kapasitetsplanlegging. Kapasitet er alltid tilgjengelig og tildeles ved behov. Når du velger Proact, kan du redusere behovet for ressurser til utvikling og vedlikehold av din lagringsløsning.

 • RESPONDER RASKT PÅ ENDREDE BEHOV FRA FORRETNINGEN

  Proacts, lagring som en tjeneste, lar kunden raskt skalere opp og ned etter behov slik at nye forretningsmuligheter kan utnyttes og konkurranseevnen opprettholdes.

 • SOLIDE LEVERANDØRER SIKRER HØY KVALITET

  For seriøse virksomheter som er vant til et høyt servicenivå, er det viktig å opprettholde det samme høye nivå på sikkerhet, oppetid og ytelse i skyen. Proact benytter seg derfor av bransjens mest anerkjente teknologileverandører for å kunne sikre leveranser av høy kvalitet.

 • SIKRE DINE DATA

  Våre eksperter vil alltid sikre at vi møter dine krav til tilgjengelighet og at alle relevante lover og regler overholdes. Sarbanes-Oxley (SOX), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) eller Food and Drug Administration (FDA) er bare noen eksempler på områder hvor Proact besitter kompetanse.

 • ENKLERE FLYTTING TIL SKYEN

  Våre profesjonelle prosjektledere og prosjektdeltakere vil sørge for å identifisere hvilke applikasjoner, datasett og forretningsprosesser som er klare for flytting til skyen. Det er også viktig å vurdere hva som bør kjøres lokalt og hva som kan flyttes ut av bedriftens domene. Alle forslag må vurderes opp mot virksomhetens behov og kundens holdning til risiko. 

REFERANSER

Fokker Aerostructures TDC Informasjonsteknologi i Oulu Reinier de Graaf Groep
Pixel code