FlexPod som en tjeneste

FlexPod som en tjeneste

Proact ønsker å hjelpe sine kunder til å flytte fokus fra rutinemessige driftsoppgaver til oppgaver med høyere forretningsverdi.

På bakgrunn av dette tilbyr vi vår hybride leveransemodell. Denne innebærer kort fortalt at vi gir kundene valgmuligheter langs tre akser:

 • Lokalisering av utstyr - Utstyr kan plasseres hos kunden, hos Proact eller en kombinasjon
 • Drift -  Proact kan drifte, kunden kan drifte selv eller vi kan dele ansvaret. Delt drift er et interessant alternativ for kunder som har behov for 24/7 beredskap, men ikke har bemanning til å dekke dette behovet
 • Eierskap - Kunden kan eie utstyret. Alternativt eier Proact utstyret og kunden betaler i henhold til de ressurser de bruker.

Våre driftstjenester leveres fra 2 døgnbemannede driftssentre.  Sentrenes høye sikkerhetsnivå og våre medarbeideres kompetanse dokumenteres blant annet ved vår ISO 27001 sertifisering og gjennom våre veldokumenterte, ITIL-baserte arbeidsprosesser.

Fordeler ved å kjøpe FlexPod som en tjeneste:

 • SPAR PENGER

  Du betaler i henhold til forbruk

 • ENKLERE BUDSJETTERING

  Ingen investeringer. Kapasitet gjøres tilgjengelig ved behov.

 • FLEKSIBILITET

  Valg mellom flere 24/7 leveransemodeller som spenner fra overvåkning til full drift.

 • SMIDIGHET

  Oppnå bedre servicenivåer med en teknologi som bedriften har råd til. Det er Proact som eier utstyret, ikke du, så det er vår oppgave å vedlikeholde og oppdatere utstyret.

 • TILGJENGELIGHET

  Sikker, tilgjengelig, fleksibel lagringstjeneste.

 • FRIGJØR RESSURSER

  Frigjør verdifulle IT-ressurser, som kan konsentrere seg om nye forretningsprosjekter. Design, planlegging og implementering gjøres av Proacts erfarne konsulenter.

 • KOMPETANSE

  Proact har allerede driftsansvar for et stort antall Data Center Appliances. Vårt program for kontinuerlig forbedring sørger for kompetanseoverføring mellom kundemiljøer.

HJELPER KUNDER TIL SUKSESS

Fokker Aerostructures TDC
Pixel code