Katastrofegjenoppretting som en tjeneste

Reduser investeringer og kompleksitet knyttet til planlegging og gjennomføring av uavbrutt drift

Proact tilbyr kontinuerlig drift som en komplett løsning for beskyttelse av data og applikasjoner. Vår unike hybride implementeringsmodell gjør at deler av løsningen kan plasseres i kundens eget datasenter mens resten av løsningen plasseres i Proacts datasenter. Få tilgang til en fleksibel modell som er rask å implementere og møter din organisasjons behov. Innfør uavbrutt drift uten en kompleks beslutningsprosess og med minimale forstyrrelser for resten av virksomheten.

Tilgjengelig løsning for katastrofegjenoppretting og kontinuerlig drift

 • Backup og datareplikering til Proacts datasenter
 • Gjenoppretting over nettverk eller ved fysisk levering av informasjon
 • Flytting av produksjon til alternativt datasenter ved katastrofe

Fordeler

 • REDUSERTE KOSTNADER

  Med Proacts "betal etter forbruk" modell trenger man ingen initielle investeringer eller nitid kapasitetsplanlegging. Kapasitet er alltid tilgjengelig og tildeles etter behov. Når du velger Proact, kan du forvente opp til 50 % reduksjon i de ressurser du benytter på å utvikle og vedlikeholde din virksomhets planer for uavbrutt drift.

 • HOLD FORRETNINGEN I GANG

  Proact kan hurtig replikere data og applikasjoner fra alle plattformer til en av våre sikre datasentre. I tilfelle katastrofe knyttes kundens brukere til et av Proacts datasentre slik at kritiske funksjoner fortsetter som før.

 • SOLIDE LEVERANDØRER SIKRER HØY KVALITET

  For seriøse virksomheter som er vant til et høyt servicenivå, er det viktig å opprettholde det samme høye nivå på sikkerhet, oppetid og ytelse i skyen. Proact benytter seg derfor kun av bransjens mest anerkjente teknologileverandører for å sikre leveranser av høy kvalitet.

 • SIKRE DINE DATA

  Våre eksperter vil alltid sikre at vi møter dine krav til tilgjengelighet og at alle relevante lover og regler alltid overholdes. Sarbanes-Oxley (SOX), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) eller Food and Drug Administration (FDA) er bare et fåtall eksempler på områder hvor Proact besitter kompetanse.

 • ENKLERE FLYTTING TIL SKYEN

  Våre profesjonelle prosjektledere og prosjektdeltakere vil sørge for å identifisere hvilke applikasjoner, datasett og forretningsprosesser som er klare for flytting til skyen. Det er også viktig å vurdere hva som må kjøres lokalt og hva som kan flyttes ut av bedriftens domene. Alle forslag må vurderes opp mot forretningens behov og kundens holdning til risiko. 

REFERANSER

Fokker Aerostructures Informasjonsteknologi i Oulu Reinier de Graaf Groep TDC
Pixel code