HEMIT

Frisk IT ved HEMIT

Ikke mye informasjon er mer sensitiv enn dataene som behandles og lagres ved sykehus. Helse Midt-Norge med sine 600 servere og 12 000 PCer er intet unntak. Som et av Norges største helseforetak tas dataene meget godt vare på, mer enn de fleste andre steder. HEMIT, Helse Midt-Norge IT sørger for det med en sentral lagringsløsning fra Proact.

HEMIT er et av Midt-Norges største IT-miljøer, der de har eierskap og ansvar for all IT-infrastruktur og felles programvare i hele Helse Midt-Norge. Med stort og smått betjener Trondheimsselskapet 20 000 av Norges mest krevende IT-brukere, 24 timer i døgnet, syv dager i uka, året rundt. Virksomheten, som totalt har ca 200 ansatte og drives økonomisk som et nullforetak, har også egen utviklingsavdeling for applikasjoner (bl.a. en operasjonsplanlegger) som selges til andre helseforetak.

Sentral lagring
Øystein Folkvord er gruppeleder for HEMITs avdeling for servere/databasedrift, den som skal sørge for at systemene er oppe til enhver tid og at brukerne får den støtten de har krav på. Med seg har han 15 medarbeidere. Som seg hør og bør for en virksomhet av denne typen har også HEMIT for lengst gått over til sentral og enterprise lagring av sine sensitive og enorme mengder data. Bakgrunnen for det er at vi leverer tjenester med krav til 100% tilgjengelighet, sier han. de mest kritiske tjenestene er elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon, digital røntgen og diverse labsystemer. Uten denne måten å lagre på ville det praktisk talt vært umulig.

Tre år uten problemer
"Vi hadde en mellomstor sentral datalagringsløsning tidligere. Denne ga oss imidlertid ikke god nok tilgjengelighet og oppfylte dessverre ikke våre krav til 100% oppetid", sier Folkvord. "Vi måtte derfor finne en annen løsning som kunne, og havnet da på en Hitachi-løsning levert av Proact. den sentrale lagringsløsningen som Proact installerte i januar 2005, ble levert med 100% oppetidsgaranti. Tre år senere i januar 2008, da vi fornyet systemet, hadde den operert helt problemfritt. Garantien ble oppfylt."

Les mer gjennom å laste ned pdf

Pixel code