Oslo Børs

Ytelse og sikkerhet i høysetet på Oslo Børs

Oslo Børs er næringslivets viktigste verktøy for å skaffe til veie kapital. Det handles for milliarder av kroner over Oslo Børs hver dag, og hver dag finner et enormt antall transaksjoner sted ved hjelp av disse handelssystemene. De siste årene har også usedvanlig raske handler blitt vanlig. Handelssystemene har behov for lagringsløsninger som kan tilby ytelse, oppetid og sikkerhet. Etter å ha investert millioner i en ny IT-infrastruktur i 2009, er Proact nå børsens "forsikring" med hensyn til lagring og backup.

Oslo Børs har opplevd sterk vekst i løpet av de senere årene og har etter hvert blitt en internasjonalt anerkjent børs, særlig på områder som olje, energi, shipping og sjømat. Utenlandske investorer dominerer handelen, og mer enn halvparten av meglernhusene er utenlandske.

Økende utfordringer

"Denne enorme veksten medførte naturlig nok konstante IT-relaterte utfordringer da vi gradvis var nødt til å øke server- og lagringskapasiteten," forklarer lederen for drift og infrastruktur ved Oslo Børs, Tommy Nygren. "Vi hadde godt over 200 fysiske servere som krevde mye vedlikehold og nærmest konstant utskifting av serverutstyr. Levetiden til denne typen utstyr er som regel bare tre år. Ettersom dette også krevde mye systemadministrasjon, nettverket hadde sine begrensninger og backupløsningen med tape var altfor tidkrevende, hastet det mer og mer for børsens IT-ledelse å begynne å tenke i nye baner."

Men for en moderne børs som alltid forsøker å være i forkant med hensyn til teknologi, er det ikke bare tvingende nødvendig å holde seg ajour med den tekniske utviklingen – det er også et konkurransefortrinn.

Nytt datasenter

Så da Oslo Børs mot slutten av 2008 først hadde besluttet å skaffe til veie en ny IT-infrastruktur, hadde IT-ledelsen helt bestemte tanker om hva de var ute etter. "Det var absolutt ikke snakk om noen krise. Men vi mente at det var rett tidspunkt for å opprette en ny infrastruktur for fremtidig vekst," fortsetter Tommy Nygren. "Bare det å virtualisere systemene våre for å redusere antall fysiske servere og dermed spare kraft og administrasjon, var viktige krav."

"Derfor ønsket vi en ny utforming av datasenteret med hovedsakelig virtuelle servere, slik at vi kunne forenkle vedlikeholdet av systemene og holde det på et minimum. Og virkningene av denne virtualiseringen lot ikke vente på seg – dette tiltaket medførte faktisk en omfattende reduksjon i antall fysiske servere, fra cirka 230 til 110!"

Les mer. Last ned PDF-filen

Pixel code