DNO ASA

Riverbed fjernet flaskehalsene: Uavbrutt drift og smartere linjer

DNO ASA vendte seg til Proact da IT-smerter skulle fjernes. Etter å ha overkommet innledende skepsis og sett konkrete testresultater er DNO i dag svært fornøyd med valget av Riverbed. IT-infrastrukturen leverer vesentlig raskere og mer stabile tjenester til brukere spredt over store avstander.

DNO er operatør og lisenspartner i en rekke større oljefelt i Kurdistan, Jemen, Oman, de Forente Arabiske Emirater og Tunisia. De ble kjent internasjonalt da de var første utenlandske aktør som startet å bore etter olje i det Kurdiske område i Iraq etter USAs invasjon. Ved utgangen av mars 2012 hadde konsernet antatte reserver på 530 millioner fat olje og oljeekvivalenter.

Selskapets enmanns IT-avdeling har ansvar for alle de globale leveransene til 318 brukere. Driften av brukermiljø og nettverksinfrastruktur, servere og lagringsløsningen, er plassert hos tjenestetilbyderen Intility. Herfra leveres tjenester til alle selskapets lokasjoner, de fleste uten ansatte med IT-teknisk kunnskap. Serverfarmen og lagringsløsningen er speilet til flere lokasjoner for å sikre redundans. På enkelte lokasjoner i Midt-Østen har selskapet fil- og databaseservere som fjerndriftes.

- Tilgang til informasjon er avgjørende i en kunnskapsbedrift, alt må fungere, alltid. Brukere må få applikasjoner og data levert dit de befinner seg, og til de enhetene de foretrekker, sier IT-sjef Erlend Tronsmoen i DNO.

- Vi har ikke råd til IT-problemer. Det er svært uheldig for lønnsomheten. Et avbrudd som skyldes IT-utfordringer, fører til tap som raskt overskrider det det ville kostet å sikre seg bedre.

I serverfarmen ligger mange tunge fagapplikasjoner som skal leveres på beste måte til brukerne.
- Våre geologer har base i Oslo. De har behov for å dele informasjon med ansatte på de ulike lokasjonene og dette var svært vanskelig som følge av trege og ustabile kommunikasjonslinjer. Seismikk handler om enorme datavolumer som er vanskelige å distribuere på en fornuftig og brukervennlig måte.

Les mer. Last ned PDF-filen

Pixel code