BN Bank

Deduplisering gir sikkerhet for bank

BN Bank besluttet å bygge sitt nye lagringssystem på utstyr fra NetApp. Med hjelp fra Proact innførte de gradvis en ny lagringsløsning som vil spare tid og redusere kostnader, og som dessuten er godt utstyrt for å dekke fremtidens behov.

Mengden informasjon som må behandles, lagres og arkiveres vokser raskere enn de fleste bedrifter er i stand til å håndtere. Dette gjelder særlig innen finansnæringen, som ofte blir stilt overfor nye regler og retningslinjer som må følges. BN Bank tar mål av seg til å være en ærlig og åpen bank hvor kundene blir behandlet per telefon og Internett. Derfor er det svært viktig med sikre IT-løsninger som gjør at de 108 medarbeiderne kan betjene kundene enkelt, rimelig og effektivt.

Effektive, sikre IT-løsninger er en av årsakene til at denne Sparebank 1-eide banken er blant de beste når det gjelder gunstige betingelser. "Målet er å skille oss ut når det gjelder kundebetjening, og vi ønsker å tilby tjenester som gjør at kundene i størst mulig grad kan være selvhjulpne. Ambisjonen er å ligge i forkant av denne utviklingen," forteller IT-leder Vegar Kruke. IT-avdelingen, som består av kun tre personer, sørger for at infrastrukturen, sikkerheten og driften fungerer tilfredsstillende. Ifølge Kruke er dette en støtteavdeling som sørger for at de ulike spesialavdelingene klarer å nå sine mål.

Mye av bankprogramvarens infrastruktur (for eksempel nettbankvirksomheten) er satt ut til EDB ErgoGroup. Et stort og tungt miljø. Verktøyene som medarbeiderne trenger for å utføre jobben sin, er stort sett driftet internt. I serverrommet står bladservere og X86-maskiner virtualisert med VMware. Disse omfatter datalagre, e-postsystemer, økonomi-, finans- og regnskapsprogrammer, kontorstøtteapplikasjoner, administrasjon av PC-plattform, støtte for medarbeidere med hjemmekontor og telefonstøtte. Disse tjenestene leveres av et eget datasenter og EDB ErgoGroup.

"De mest kritiske tjenestene er direkte koblet til lagringsinfrastrukturen. De må alltid fungere og være tilgjengelige. Ytelse og kapasitet er også viktig, særlig når det gjelder datalageret. Vi kan ikke ha lengre perioder med nedetid."

En institusjon som BN Bank står overfor mange krav med hensyn til datalagring, hvilke data som skal lagres, hvor de skal lagres og hvor lenge de skal beholdes. Dette avhenger også av effektive systemer for sletting av data, basert på lovgivning knyttet til personlig sikkerhet. Regnskapsdata lagres i en egen bygning, mens transaksjonene blir håndtert av EDB ErgoGroup.

Les mer. Last ned PDF-filen

Pixel code