Strategiske konsulenttjenester

Levering av forretningsverdier

Proact er av den oppfatning at IT-tjenester må oppfylle organisasjonens krav. Derfor er det viktig at IT-organisasjonen er opptatt av hvilke visjoner, mål og planer bedriften eller organisasjonen jobber etter.  For at dette skal kunne skje, kreves en klar strategi og arkitektur for utviklingen av IT-systemet. Vi hjelper våre kunder med å samkjøre IT-investeringer og teknologi med forretningsbetingelser.

Proact mener at en velutviklet IT-strategi og arkitektur inneholder følgende:

 • Utgangspunkt

  Organisasjonen som den er her og nå fungerer som utgangspunkt for alle beslutninger om IT-investeringer, inkludert endringer og rammebetingelser

 • Forretningsmessige betingelser

  Nåværende og fremtidige forretningsmessige krav til organisasjonen

 • Arkitektonisk mål

  Finne teknologiske og prosessuelle alternativer som oppfyller forretningskravene

 • Migrasjonsplan

  Fasedelt, prioritert plan for å arbeide mot det arkitektoniske målet

Våre retningslinjer når vi er engasjert av en kunde er å:

 • Danne en klart og tydelig forståelse av forretningsprosesser og underliggende IT-infrastruktur
 • Fremme smidighet og fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringsbehov
 • Sikre at foreslåtte teknologiske endringer faktisk passer med de interne forretningsmessige krav og de eksterne utfordringene som eksisterer
 • Bidra til utredning av alternative teknologiske løsninger og valg av riktig alternativ
 • Tilby forretningsfokuserte tjenester og ikke bare IT-funksjoner eller programmer
 • Gjøre det mulig for kunden å planlegge og bygge opp intern kapasitet – teknologi, prosess og mennesker
 • Gjøre det mulig å reagere raskt og fleksibelt på endrede forretningsbehov, enten for å utnytte muligheter eller minimere risiko

Proacts erfarne arkitekter hjelpe til med dyp kompetanse innen infrastrukturstrategi og arkitekturutvikling. En ting som alltid vil tas med i betraktning er hvordan endringer i kjernearkitekturen påvirker løsningene og tjenestene som ligger over denne kjerne-infrastrukturen.

Tilhørende tjenester

REFERANSER

HEMIT Parker Hannifin
Pixel code