Reduksjon av risiko

Vellykket omstilling med minimal risiko

Proacts fremgangsmåte når det gjelder å minimere risikoen omstilling av teknologi og tilpasning av infrastruktur til endrede forretningsprosesser, er å etablere fleksible løsninger og tilpasse disse til kundens behov. Det oppnår vi med en kombinasjon av erfaring, som vi har opparbeidet oss gjennom tusenvis av vellykkede kundeprosjekter, og vår strukturerte tilnærming til kundene. Vår metode fokuserer på tre kjerneområder:

  • Business IT Assessment (BITA)

    Sammen med kunden identifiseres forretningsmessige behov til IT-infrastruktur. Der etter utarbeides funksjonskrav før valg av teknologi kan skje. Det legges spesielt vekt på fleksibilitet, effektiv datasikring og skalerbarehet i flere dimensjoner. På den måten danner vi et tydelig fundament som sikrer den fleksibilitet som kreves etter som endringer i virksomheten skjer.

  • Service Management (SM)

    Det avklares hvilke krav virksometen har til tjenesteadministrasjon. Dette kan være ting som sikkerhet, adgangskontroll, rapportering, kostfordeling, osv. Løsningene vil utvikles slik at de oppfyller kundens krav til tilgjengelighet, kontinuitet, kapasitet og ytelse.

  • Transformational Delivery (TD)

    Vellykket levering av teknologi og prosessendringer gjennom strukturert og erfaren prosjektledelse (PRINCE2). Vår dyptgående erfaring gjør det mulig å beregne kravene til ressurser og tid med stor grad av nøyaktighet, noe som gir kunden en forsikring om at prosjektet vil leveres til tiden og innenfor budsjettet.

Tilhørende tjenester

REFERANSER

BN Bank Parker Hannifin
Pixel code