Prosjektstyring og levering

Vi leverer vellykkede prosjekter

Tid som benyttes til planlegging og utvikling er kritisk for at et prosjekt skal bli en suksess. Bransjens beste praksis indikerer at det er 300% dyrere å løse utfordringer som oppstår tre fjerdedeler inn i et prosjekt enn det er å løse dem i begynnelsen. 

Proact har i årenes løp investert mye i utviklingen av vår prosjektstyringsavdeling ( PMO - Project Management Office). PMO arbeider innenfor et strukturert og dokumentert rammeverk som baserer seg på ITIL- og PRINCE2-standardene. Dette bidrar til at prosjektene leveres i tide, innenfor budsjettet og med minimal risiko.

Denne metodikken er tilpasset og brukt på en vellykket måte i hundrevis av prosjekter. Fremgangsmåten er fleksibel nok til å kunne tilpasses kundens tidsrammer og arbeidspraksis, samtidig som den er formell nok til å redusere uklarheter og risiko.  Proact vil sammen med kunden, sikre at det som skal leveres er tydelig definert og avtalt med prosjekteierne.

Proact-teamet består av erfarne og profesjonelle prosjektledere som er i stand til å arbeide effektivt sammen med kundens egne prosjektdeltagere for å strukturere og gjennomføre et prosjekt i overensstemmelse med avtalte mål.

Vår leveringsprosess er både strukturert og inkluderende. Proact styrer alle prosjekter, store som små med klart fokus på:

  • Analyse
  • Design og planlegging
  • Risikoidentifikasjon og ledelse
  • Endringskontroll
  • Prosjektkontroll

Det samarbeides tett med kundens IT-organisasjon under behovinnsamling, planlegging og prosjektets implementeringsfase for å sikre at disse forstår løsningen fullt ut og kan oppfylle både IT- og forretningsmessige behov.  I tillegg til formell opplæring og support i overgangsfasen, sikrer dette at kundens personale får tilført nødvendige ferdigheter som sikrer selvstendighet i forbindelse med fremtidige prosjekter.

Vårt mål er å sikre at vi leverer prosjekter i tide, innenfor budsjettet og med minimal risiko, slik at kunden kan levere til sine sluttbrukere de IT-tjenester de har behov for.

Tilhørende tjenester

REFERANSER

Elopak HEMIT
Pixel code