Standard konsulenttjenester

Suksessfull levering av tjenester siden 1994

Proact tilbyr en tjenester som dekker en rekke teknologiområder. Disse tjenestene er utviklet for å sikre at våre kunder får best verdi fra deres teknologi-investeringer. Du finner eksempler på disse tjenestene nedenfor:

 • Bedriftslagring

  Proact har lang erfaring knyttet til utvelgelse, utvikling og implementering av større lagringsløsninger. Vi kan utnytte funksjonene i teknologien ved å identifisere behovene for ytelse, vekst og kapasitet, samtidig som vi forstår hvilke type data som er viktige for kundene.

 • Virtualisering

  Proact gjør virtualisering enkelt. Vi hjelper kunden med å forstå tilpasse infrastruktur til forretningsmodell,  definere utviklingsprosessen og klargjøre de tekniske og driftsmessige implikasjonene. Vi investerer kontinuerlig i vårt personale for å sikre at de er i forkant av utviklingen og kjenner beste praksis for virtuelle infrastrukturløsninger. Det betyr at vi alltid kan levere suksessfulle prosjekter til våre kunder. 

 • Databeskyttelse og -arkivering

  Proact har meget lang og bred erfaring med å etablere databeskyttelse og -arkivering basert på gjenopprettingspunkter og gjenopprettingsmål. Vi går i tett dialog med våre kunder for å finne teknologien som gir den beste beskyttelsen og arkiveringen for kundens organisasjon. Vi leverer en lang rekke sikkerhetskopierings- og arkiveringsteknologier på topp- og mellomklassenivå, utvalgt for å dekke kundens spesifikke behov. 

 • Sikkerhet

  Datasikkerhet er viktig for våre kunder, spesielt fordi virtualisering og skyteknologien endrer  måten det private næringsliv og offentlige organisasjoner administrerer datarisiko på. Proact tilnærming til dette viktige området gjør at våre løsninger skaper fleksible, praktiske og robuste plattformer som sikrer datalagring, dataintegritet og datatilgjengelighet på tvers av bedriften. 

 • Tekniske opplæringstjenester:

  Med en lang rekke dedikerte treningsfasiliteter i hele Europa, tilbyr Proact kurs som er tilpasset kundens spesifikke krav og som påvirker arbeidsrutinene minimalt. Kurs kan også arrangeres i kundens egne lokaler eller på et eksternt sted.

Tilhørende tjenester

REFERANSER

HEMIT BN Bank Parker Hannifin
Pixel code