Fokus på endring

Oppnå bedre tjenestenivåer med færre kostnader

Omstilling handler om å gjennomføre store endringer i den måten bedriften understøtter forretningene på. Enten man gjør det for å være i forkant av endringer i kundens krav og forventninger, eller for å utnytte muligheter og differensiere seg fra gamle og nye konkurrenter, er stillstand ikke et alternativ.

Både i det offentlige, i private bedrifter og i frivillige organisasjoner er det nødvendig å overholde tidsfrister, holde kostnadene nede og tilføre organisasjonen verdier. Omstilling innebærer gjerne en  grunnleggende endring i måten å gjøre ting på som ikke kan håndteres av eksisterende løsninger og infrastruktur. Omstilling  innebærer gjerne bruk av ny teknologi, nye arbeidsmåter og ofte endrede rutiner, prosesser og tankemønstre hos ledelse og medarbeidere.

For at dette skal lykkes, er det nødvendig med en tilnærming som omfatter alle elementene, og omstillings-ledelse er det som binder det hele sammen.

Proacts Rammeverk for Endring definerer våre retningslinjer for gjennomføring av grunnleggende endringer i den måten dere leverer forretningsverdier på og som ikke kan håndteres innenfor den eksisterende driften.

Våre metoder bygger på 5 grunnsetninger. Hvert engasjement er unikt og administreres på bakgrunn av vår lange erfaring og intellektuelle kapital innenfor alle disse områdene. 

1. grunnsetning: Oppdagelse, prioritering, utvelgelse og rettferdiggjøring av endringsalternativer
Hva bør du stoppe, starte og fortsette med å gjøre? Hvilke alternativer har du? Hvilke verdier representerer de forskjellige valgene? Hvilke alternativer passer best for deg?

2. grunnsetning: Avgjøre og sikre organisasjonens vilje til endring
Finne hjelpemidlene og hindringene for å gjennomføre endringene på en vellykket måte – handle for å muliggjøre endringen, finne ut hvor bedriften er i dag og hva som kreves av endringer

3. grunnsetning: Utvikling av sammenhengende visjon og strategi for endring
Utarbeide visjon og strategi og utvikling av gjennomførbare planer. Finne frem til hvor bedriften som helhet ønsker å bevege seg  og utvikle en handlingsplan for endringene

4. grunnsetning: Vellykket levering av endringer
Vi drar nytte av bransjeledende ferdigheter og erfaringer samt dokumentert arkitektur og en strukturert og fleksibel tilnærming. På den måten leverer vi endringer hvor risikonivået er kjent, og sørger for at endringene håndteres i hele omstillingsprosessen og at resultatene som oppnås er målbare.

5. grunnsetning: Bygge endringene inn i servicefokusert administrasjon
Sikre at endringene fester seg og at verdiene realiseres i forhold til nye krav. Videre er det viktig å definere og levere et kontinuerlig tjenesteforbedringsprogram.

Tilhørende tjenester

REFERANSER

Parker Hannifin HEMIT
Pixel code