Finanstjenester

Innovative finansløsninger utviklet for å øke forretningsverdien

Proact TechFlex er en kostnadseffektiv, fleksibel form for finansiering utviklet spesifikt for IT-investeringer. Den gjør det mulig å endre IT-kostnadene fra å være kapitalinvesteringer til å bli driftsutgifter. 

TechFlex er mer enn bare en tradisjonell form for finansiering og er utviklet for å gi finansiell fleksibilitet, noe som kan være nødvendig for organisasjoner som er igang med å oppdatere eller oppgradere IT-infrastrukturen. 

Fleksibiliteten som Proact tilbyr gjør det lettere å foreta endringer uten å pådra seg ekstra kostnader, noe som igjen gir større frihet til å oppfylle de stadig endrede kravene til organisasjonen.

Våre innovative tilbud gjør det mulig å få tilgang til den nyeste teknologien, noe som kan gi en kraftig forbedring av konkurranseevnen. Proact hjelper dere med å oppnå høyere driftseffektivitet og fleksibilitet. Dette sikrer kontinuitet i aktive prosjekter og letter muligheten for ikke-budsjetterte, men viktige nye prosjekter. 

Ved hjelp av Proact TechFlex kan bedriften fokusere på kjerneforretningene - øke produktiviteten, vedlikeholde lønnsomheten og forbedre konkurranseevnen gjennom innovasjon.  

Uansett bedriftens spesifikke behov når det gjelder IT-investeringer, er sjansene gode for at Proact Finance er i stand til å gi dere et eksepsjonelt godt tilbud.

Hvorfor finansiering?

 • Bevare kapitalen 

  Det er ikke lenger nødvendig å binde verdifull kapital opp i infrastrukturkostnader. Finansiering frigjør kapital for mer strategiske investeringer eller for innovasjon som kreves i en bedrift i vekst. 

 • Opprettholde kreditten 

  Ved bruk av vår finansiering benyttes ikke bedriftens kreditt, noe som gjør at det er mer penger i bedriften. 

 • Total finansieringsløsning 

  Finansier opp til 100 % av løsningskostnadene i tillegg til myke kostnader som vedlikehold, programvare og tjenester.

 • Faste betalinger 

  Faste månedlige eller kvartalsvise betalinger hjelper bedriften med å forutse og administrere langsiktige budsjetter. 

 • Kontantstrøm-administrasjon 

  Ved å betale etter hvert som inntektene eller produktfordelene realiseres – og ikke før de realiseres – er det mulig å redusere risikoen og balansere kontantstrømmen.

 • Unngå foreldet teknologi  

  Få fleksibiliteten som gjør det mulig å oppgradere til ny teknologi for å matche nåværende og fremtidige forretningsbehov.

 • Ikke-balanseført finansiering  

  Ikke-balanseført finansiering kan gi organisasjonen mulighet for å holde seg innenfor hovedbudsjettets rammer.

 • Kjøps- og fornyelsesmuligheter  

  Proact tilbyr leasingslutt og kontinuerlig fleksibilitet ved tilbakelevering, kjøp eller oppgadering av utstyret i overensstemmelse med bedriftens behov.

 • Betalingsutsettelse  

  Betalingsutsettelse er tilgjengelig for å sikre at anskaffelsen av nødvendig teknologi blir så enkel som mulig.

REFERANSER

BN Bank HEMIT Parker Hannifin
Pixel code